Hoàng Yến Mai

Giám đốc Mai Marica Clinic

Hoàn toàn ngạc nhiên với sản phẩm Acne Out. Những khách hàng mụn bọc, mụn mủ của mình sử dụng chỉ 1 ngày đã đẩy hết nhân mụn. Từ giờ mình sẽ chỉ tin tưởng sử dụng Acne Out tại Spa của mình.