Quỳnh Phạm

Giám đốc hệ thống Queeny Beauty

Mình đã tìm kiếm rất lâu một sản phẩm an toàn, duy trì độ ổn định lâu dài cho khách hàng. Rất may mắn khi mình biết đến Acne Out qua hội thảo chuyên đề tháng 12 tại The Vuon. Mình hoàn toàn tự tin điều trị cho khách hàng, nhất là khách hàng tuổi teen khi nội tiết của các em chưa ổn đinh thì sản phẩm vẫn hoàn toàn an toàn.