Đến tuổi này rồi mình mới bị mụn nội tiết 1 bên má. Thực sự là mình vô cùng ngại khi đi ra ngoài. Ai cũng bảo dậy thì muộn làm mình rất khó chịu. May mắn là mình đã tìm được sản phẩm Acne Out. Mình đi spa lấy nhân mụn sau đó dùng lotion tầm 3 ngày là hết. Cảm ơn Acne Out nhiều