Cháu được tặng 1 set Acne Out 3in1 nên dùng thử. Ai ngờ thử chơi chơi lại thành thật. Trước mặt cháu nhiều mụn lắm. Giờ đi học ai cũng hỏi dùng gì mà da đẹp thế. Cảm ơn Acne Out nhiều lắm!