Mình là chuyên viên spa nên khuôn mặt lúc nào cũng cần mịn màng và không được phép có mụn ra Hà Nội chơi 1 tuần thì mình mọc không biết bao nhiêu mụn trên trán. May mắn có Acne Out cứu cánh, không thì chắc mình bỏ nghề mất.